عمومی | 11 جولای، 2017

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۸ الی ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با موضوع: «ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرج، گرگان، بندرعباس، همدان و سنندج درخصوص وضع عوارض از تابلوهای معرف محل در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲»

شماره هـ/۹۹۰/۹۴

۱۳۹۶/۳/۱۶

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶ شماره دادنامه: ۱۴۸ الی ۱۵۲

کلاسه پرونده: ۱۳۴۵/۹۵، ۱۳۰۸/۹۵، ۱۲۷۷/۹۵، ۱۲۷۲/۹۵، ۹۹۰/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱ـ مؤسسه اعتباری و توسعه با وکالت خانم سیده هدی بنی جمالی ۲ـ آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مصوبه شماره ۴/۵۱/۹۳/۲۵۴۷۵ـ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص وضع عوارض تابلو ۲ـ ابطال آیین‌نامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسبه عوارض آنها مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس در مورد برقراری نصب تابلوها در معابر عمومی از تاریخ تصویب ۳ـ ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض نصب تابلوها در معابر عمومی از تاریخ تصویب ۴ـ ابطال ماده ۷۳ تعرفه عوارض سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در مورد عوارض نصب تابلوها در معابر عمومی از تاریخ تصویب ۵ ـ ابطال تعرفه عوارض تابلوهای منصوب صنفی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج از تاریخ تصویب

گردش کار: ۱ـ به موجب ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان و بند ۵ ـ۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد و آیین‌نامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسبه عوارض آنها مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس و ماده ۷۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی همدان و تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج و به موجب ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص عوارض تابلوهای صنفی وضع عوارض شده است.

۲ـ در پرونده‌های کلاسه ۱۲۷۲/۹۵، ۱۲۷۷/۹۵، ۱۳۰۸/۹۵ و ۱۳۴۵/۹۵ آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواستهایی اعلام کرده‌اند که در تصویب این مصوبات مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۳۶۲ـ۱۳۹۲/۲/۵۱ و ۷۱۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۳ مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض بر تابلوهای منصوب واحدهای صنفی و ابطال مصوبات مربوط رعایت نشده است.

۳ـ در پروند کلاسه ۹۹۰/۹۴ هیأت عمومی، ابطال مصوبه شماره ۲۵۴۷۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص وضع عوارض تابلو درخواست شده است.

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود پرونده را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص موضوع به هیأت عمومی ارجاع کردند.

متن مصوبه، آیین‌نامه و تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

۱ـ مصوبه شماره ۴/۵۱/۹۳/۲۵۴۷۵ـ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر کرج:

«کلیه تابلوهایی که معرف شغل و کاربری می‌باشند و به ابعاد حداکثر طول سر در محل شغل و عرض ۱/۵ متر به استثناء بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه و تابلوهای برند از پرداخت عوارض تابلو معاف می‌باشند. مطرح و با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید.»

۲ـ آیین‌نامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسبه عوارض آنها مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس:

«آیین‌نامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسب عوارض آنها

تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری و سردفتران

تابلو مطب پزشکان، دندانپزشکان و سایر حرف پزشکان و وکلای دادگستری در صورتی که در مجتمع تعداد آنها کمتر از سه واحد خدماتی باشد.

تعداد یک عدد تابلو به اندازه ۷۰×۵۰ سانتیمتر عمود بر ساختمان و از جنس فلکس فیس یا نئون پلاستیک با قاب فلزی و منبع نور، مشروط به رعایت ضوابط طرح تفصیلی (حداکثر پیش زدگی از بر ملک ۱۲۰ سانتیمتر و حداقل ارتفاع ازکف معبر ۳/۵ متر) در صورت عدم امکان نصب عمودی، نصب تابلو با ابعاد ذکر شده بر پیشانی ساختمان بلامانع است. (با تشخیص حد زیباسازی خدمات شهری)

در مواردی که بیش از سه واحد خدماتی در یک مکان مستقر باشند (مجتمع‌های بیش از سه واحد): تعداد یک تابلو با توافق مالکین تهیه و بر سر درب ورودی اصلی چسبیده به بدنه ساختمان که طول آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و عرض تابلو حداکثر ۱۲۰ سانتیمتر باشد نصب می‌گردد.

درمانگاهها، مجتمع‌های پزشکی و مراکز تشخیص طبی (پیراپزشکی) و داروخانه‌ها همانند بند ۲ مجاز به نصب تابلو می‌باشند.

تبصره: در راستای یکسان سازی و زیباسازی محیط شهری سازمان نظام پزشکی استان و کانون وکلا، کانون سردفتران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشخصات و رنگ زمینه تابلو را با رعایت ابعاد ذکر شده با هماهنگی شهرداری تهیه و به اعضاء جهت اجرا ابلاغ خواهد نمود. شهرداری مجاز است نسبت به جمع‌آوری تابلوی متفاوت اقدام نماید.

تابلو مازاد پزشکان نصب در کنار روی پایه چنانچه پزشکان و وکلا و سردفتران به تعداد مازاد بر تابلو مصرف نیاز داشته باشند پس از تأیید موضوع در واحد زیباسازی خدمات به ازاء هر مترمربع در ماه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال

تابلوهای آموزشی و اداری:

۱ـ تعداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودی اصلی (به صورت افقی) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و حداکثر (عرض) تابلو ۱۲۰ سانتیمتر می‌باشد.

۲ـ حداکثر ضخامت کتیبه یا قاب تابلو در ارتفاع نصب ۲ تا ۲/۵ متری از کف معبر ۱۵ سانتیمتر می‌باشد.

تبصره: در هر حال حداقل ارتفاع نصب در صورت وجود بالکن کف بالکن خواهد بود.

۳ـ حداکثر ضخامت کتیبه یا قاب تابلو از ارتفاع ۳/۵ متری از کف معبر ۲۰ سانتیمتر می‌باشد.

تبصره: تابلوهای مازاد بر معرف در صورت تأیید واحد زیباسازی خدمات شهری به ازاء هر مترمربع ۸۰/۰۰۰ ریال سالیانه

ج: تابلوهای تجاری و خدماتی

۱ـ تعداد یک عدد تابلو نصب بر سردرب ورودی اصلی (روی پیشانی) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و حداکثر عرض تابلو ۱۸۰ سانتیمتر می‌باشد.

تبصره: در مواردی که ارتفاع پیشانی کمتر از ۱۸۰ سانتیمتر باشد ملاک عرض تابلو حداکثر معادل ارتفاع پیشانی واحد تجاری خواهد بود.

۲ـ حداکثر ضخامت کتیبه یا قاب تابلو از ارتفاع نصب ۲/۵/ تا ۳/۵ متری از کف معبر ۱۵ سانتیمتر و از ارتفاع ۳/۵ متری به بالا معادل ۲۰ سانتیمتر می‌باشد.

تبصره: در هر حال حداقل ارتفاع نصب در صورت وجود بالکن کف بالکن خواهد بود.

۳ـ حداکثر عرض کتیبه یا قاب تابلو مربوط به واحدهای تجاری و خدماتی همکف تا ارتفاع زیر پنجره یا جان پناه طبقه اول با هماهنگی مالکین طبقه فوقانی ۱۲۰ سانتیمتر می‌باشد.

۴ـ شیشه نویسی، نوشت روی سایبانهای مجاز، استفاده از نئون متصل به شیشه در اندازه متناسب در جهت شناسایی واحدهای تجاری، خدماتی همکف در صورتی که صرفاً معرف نوع کسب باشد بلامانع است.

۵ ـ نصب تابلو شناسایی مجموعه‌های بزرگ تجاری به صورت حروف یا آرم بدون قاب در قسمت فوقانی و ورودی‌های مجموعه با مراعات سایر ضوابط و یا روی قسمتهای مشخص از بنا و متناسب با حجم ساختمان بدون زمینه بلامانع می‌باشد.

۶ ـ مغازه‌های مستقر در داخل مجموعه‌های تجاری و یا خدماتی و پاساژها مجاز به استفاده از تابلو در نمای بیرونی ساختمان نمی‌باشند.

۷ ـ استفاده از تابلو در خیابانها، محوطه‌ها و مجموعه هایی که دارای طرح مصوب، بدنه سازی نما بوده و در آن مشخصات کتیبه قاب و تابلو پیش بینی شده است صرفاً برابر طرح مصوب شورای اسلامی شهر اجرا می‌گردد.

۸ ـ ضوابط نصب تابلو در اماکن تجاری و خدماتی هنگام صدور پروانه ساختمان به مالکین ابلاغ و در زمان پایان ساختمان در صورت اقدام به نصب توسط شهرداری منطقه کنترل خواهد گردید.

۹ـ استفاده از تابلو شناسایی خدماتی یا تجاری در محدوده آثار ثبت شده منوط به حفظ همگونی با نمای منطقه می‌باشد.

۱۰ـ نوشتار و تصاویر کلیه تابلوهای شناسایی و تبلیغاتی نباید مغایر با شئونات و ارزشهای اسلامی و انقلاب باشد.»

۳ـ ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمت سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان:

«ماده ۱۳: بهای خدمات نصب تابلو در معابر عمومی شهر (تجاری، خدماتی)

۴ـ ابطال ماده ۷۳ تعرفه عوارض سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان:

«تعرفه عوارض سازمان زیباسازی

ضوابط و آیین‌نامه چگونگی اخذ بهای خدمات نصب و بهره‌برداری از سازه‌های تبلیغاتی، تابلوهای سردرب واحدهای غیرمسکونی و مخدوش نمودن جداره‌های مجاور به معابر عمومی

۱ـ ضوابط نصب هرگونه تابلو در انواع مختلف بر اساس طرح جامع زیباسازی که توسط سازمان زیباسازی تهیه و تصویب خواهد شد، به اجرا گذاشته می‌شود.

۲ـ هر گونه تبلیغ محیطی بر روی فضاهای تبلیغاتی سطح شهر نیازمند اخذ مجوز از سازمان زیباسازی خواهد بود.

۳ـ هرگونه نصب تابلو سردرب در سطح شهر همدان بر اساس ضوابط مصوب در طرح جامع زیباسازی (و تا تصویب طرح جامع با مصوبه) به غیراز مواردی که در بندهای آتی خواهد آمد، شامل پرداخت بهای خدمات نصب بر اساس جدول شماره ۴۰ و ۴۱ می‌باشد.

۴ـ هرگونه تبلیغ محیطی بر اساس ضوابط مصوب در طرح جامع زیبا سازی (و تا تصویب طرح جامع با مصوبه) در انواع مختلف از هر نوع تابلو تبلیغاتی، پیکره، سازه که به نحوی از انحاء جهت معرفی کالا، کاربردی (صنف) و ارائه هر نوع کالا یا خدمات و یا به منظور انتقال پیام مشخص در محدوده شهر همدان و در معرض دید عموم قرار داده شود اعم از افقی، عمودی، مستقر بر روی بام، ایستاده با پایه مستقل، متحرک، نوشته بر روی بنر، پارچه، و غیره مستلزم پرداخت بهای خدمات تبلیغات محیطی بر اساس جداول مندرج در این بخش می‌باشد.

۵ ـ عوارض تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب صنفی که محصولات و کالاهای تولید داخلی را تبلیغ می‌کنند یک برابر، کالاهای تولید داخلی تحت لیسانس خارجی را تبلیغ می‌کنند ۲ برابر و برای محصولات و تولیدات خارجی ۳ برابر جدول شماره ۴۰ محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره۱: عوارض فوق صرفاً جهت صنوفی لحاظ می‌گردد که نمایندگی معتبر محصولات و کالاهای تولید داخلی یا خارجی را داشته باشند و در تابلوهای سر درب خود نام شرکت یا کالا را هم اضافه نماید و در صورت عدم دارا بودن نمایندگی مکلف به پرداخت عوارض به میزان پنج برابر تعرفه‌ها بند ۵ خواهد بود در غیر این صورت اجازه هیچ گونه تبلیغات نخواهند داشت و صرفاً مجاز به معرفی صنف خود بر روی تابلوی سردرب می‌باشند و شهرداری همدان مجاز به اعمال مقررات می‌باشد.

۶ ـ تابلوها به شرح ذیل از پرداخت عوارض نصب و بهره‌برداری معاف می‌باشند:

تابلو‌های انتظامی ترافیکی

تابلوهای پارچه‌ای موقت حاوی پیام شادباش، تسلیت و فرهنگ سازی عمومی

تابلوهای نصب شده بر سردرب واحدهای دولتی، نهادهای انقلابی، نیروهای انتظامی به مساحت یک مترمربع به تعداد یک عدد به استثناء شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات اعتباری

تبصره۲: بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و مؤسسات قرض‌الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی از پرداخت عوارض تابلو معرف خود به تعداد یک عدد و بر اساس ضوابط مندرج در آیین‌نامه مصوب تابلوهای سر درب معاف می‌باشند. در صورت نصب هر گونه تابلو اضافی (فلکسی، نئون، روان (LED ) تابلو روی پشت بام پشت شیشه و…) بر روی ساختمان خود می‌بایست تابلوهای اضافی را جمع‌آوری نمایند در صورت درخواست به باقی ماندن تابلوها از سوی بانکها و… موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح و در صورت موافقت، عوارض و جرایم آنها بر اساس جدول شماره ۴۰ محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره۳: تابلوهای پزشکان و وکلای دادگستری، دفترخانه اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر خدمات دولت الکترونیک حداکثر به مساحت یک مترمربع به تعداد یک عدد.

تبصره۴: تابلوهای منصوب صنفی بر سر درب بنگاه ناشران، فروشندگان کتاب، نشریات، مطبوعات، دفاتر مرکزی، اتحادیه صنفی، سندیکاها، مجامع امور صنفی، احزاب، انجمنها، تشکلهای غیردولتی و مشارکتهای مردمی، خیریه‌ها و مؤسسات مذهبی و مراکز فرهنگی، آموزشی دولتی، مهد کودکها به مساحت حداکثر ۱ مترمربع و به تعداد یک عدد. در صورت عدم رعایت مورد مشمول ضوابط نصب تابلوها خواهد شد.

تبصره۵: در صورتی که مساحت هر یک از تابلوهای موضوع تبصره ۳ از ضوابط تعیین شده تجاوز نماید. مشمول پرداخت عوارض تبلیغات محیطی بر مبنای کل مساحت تابلو خواهد بود.

تبصره۶: نصب هر نوع تابلو در مناطق ویژه و محاسبه عوارض متعلقه آن مستلزم طرح و تصویب در کمیته کارشناسی می‌باشد.

تبصره۷: نصب هر گونه نمایشگرهای دیجیتالی (روان LED ) بر اساس آیین‌نامه مصوب شورای اسلامی شهر همدان به شماره ۷۰/۳/۳۶۴۶۰۲ ـ ۱۳۹۲/۸/۱۴ مشمول پرداخت عوارض با ضریب ۳ جدول شماره ۴۰ به شرح ذیل جدول شماره ۴۱ خواهد بود.

۷ـ تا زمان تصویب طرح جامع زیباسازی ضوابط مصوب شورای اسلامی شهر همدان به شماره ۷۰/۹/۱۳۷۸ـ ۱۳۹۰/۴/۲۱ به عنوان ملاک عمل جهت ساماندهی کلیه تابلوهای منصوب در سطح شهر بوده و بر اساس جداول ۴۰ و ۴۱ شامل پرداخت عوارض نصب خواهند بود و پس از تصویب طرح جامع ابعاد کلیه تابلوها باید منطبق با ضوابط طرح جامع زیباسازی اجرا گردد.

۸ ـ عوارض نصب و بهره‌برداری از هر نوع سازه‌های تبلیغاتی بسته به مدت زمان بهره‌برداری (دائم یا موقت) و بر اساس جداول ۴۲، ۴۳ و ۴۴ محاسبه و وصول خواهد شد.

۹ـ عوارض نصب و بهره‌برداری از سازه‌های تبلیغاتی دائم که شامل انواع تابلوهای سر درب می‌باشد به ازای هر مترمربع در هر ماه محاسبه و اخذ خواهد شد.

۱۰ـ عوارض نصب و بهره‌برداری از سازه‌های تبلیغاتی موقت که شامل انواع پرده، بنر، نصب خودرو تبلیغاتی بر روی داربست، چادرهای برپایی نمایش، نمایشگاه، فروش بلیط، انواع چترهای تبلیغاتی، بالن و غیره بوده که به صورت موقت نصب و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت به ازای هر مترمربع اشغال سطح در هر روز محاسبه و اخذ خواهد شد. (جدول شماره ۴۴)

۱۱ـ مبنای کلیه عوارض متعلقه اعم از نصب و بهره‌برداری از تابلوهای سردرب، قیمت منطقه‌ای مکان بر اساس دفترچه ارزش معاملات املاک سال ۱۳۹۵ همدان می‌باشد.

۱۲ـ در صورتی که ابعاد تابلو بعد از ساخت و نصب با ابعاد و ضوابط مصوب شده مغایر باشد، متقاضی موظف به برداشتن تابلوی نصب شده و ساخت و نصب تابلو جدید با رعایت ضوابط می‌باشد. بدیهی است در این خصوص عوارض اخذ شده ملاک تأیید ابعاد تابلو منصوب نخواهد بود.

۱ـ ۱ـ جدول اخذ عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی منصوب بر سردرب واحدهای صنفی به ازای هر مترمربع در هر ماه (تبلیغاتی)

۲ـ۱ـ جدول اخذ عوارض تابلوهای منصوب بر سر درب واحدهای صنفی، نما، پیکره ساختمان (معرفی واحد کسبی)

۳ـ ۱ـ نحوه محاسبه عوارض تابلوهای سر درب کسبی، تبلیغاتی، روان ( LED ) و….

۴ـ عوارض تابلوهای کسبی: (ارزش منطقه‌ای ×C )×B ×A

A = طول تابلو

B = ارتفاع تابلو

C = ضریب ارزش منطقه‌ای مندرج در دفترچه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر جدول شماره ۴۱

۵ ـ عوارض تابلوهای تبلیغاتی: D ×(ارزش منطقه ای×C )×(تعداد ماههای سال=۱۲) ×B ×A

A = طول تابلو

B = ارتفاع تابلو

C = درصد ارزش منطقه‌ای مندرج در جدول شماره ۴۰ دفترچه تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر همدان

D = ضریب کالای تبلیغاتی (کالای تولید داخلی ضریب یک، کالای تولید داخلی تحت لیسانس خارجی ضریب ۲ و محصولات تولید خارجی ضریب ۳)

۶ ـ عوارض تابلوهای روان (LED ): D ×(ارزش منطقه‌ای×C )×(تعداد ماههای سال=۱۲) ×B ×A

A = طول تابلو

B = ارتفاع تابلو

C = درصد ارزش منطقه‌ای مندرج در جدول شماره ۴۰ دفترچه تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر همدان

D = ضریب عوارض تابلوهای روان مصوب شورای اسلامی شهر همدان (ضریب ۳)

۱۳ـ طبق ماده ۹۷ آیین‌نامه مصوب ساماندهی تابلوهای سر درب تصمیم‌گیری در خصوص موارد خاص مصوبات کمیته کارشناسی ساماندهی تابلوهای سر درب سازمان زیباسازی ملاک عمل قرار می‌گیرد (مصوبه شماره ۷۰/۳/۳۶۶۳۴۲ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵)

۱۴ـ واگذاری و بهره‌برداری از کلیه سازه‌های تبلیغاتی سطح شهر اعم از بیلبوردها، پایه بنرها، تابلوهای دوقلو، تابلوهای چند وجهی و غیره که در مالکیت سازمان زیباسازی می‌باشند بر اساس قیمتهای پایه جداول ذیل انجام خواهد شد و…»

۵ ـ تعرفه عوارض تابلوهای منصوب صنفی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج:

«عوارض تابلوهای منصوب صنفی

عوارض تابلوهای منصوب بر سر درب واحدها، نما، پیکره ساختمانها یا محوطه بیرونی اماکن (ماهیانه به ازای هر مترمربع) قابل اخذ توسط شهرداریهای مناطق سه گانه و نواحی منفصل شهری شهر سنندج و جمع‌بندی عوارض متعلقه و واریز به حساب سازمان زیباسازی هر سه ماه یکبار.

توضیحات:

تبصره۱: تابلوهای صنفی که صرفاً معرف کاربری واحد تجاری محسوب می‌گردد شامل نصف عوارض فوق می‌باشد. در صورت عدم رعایت ضوابط مشخص شده از لحاظ نوع تابلو متراژ متعارف با ضوابط سازمان.

تبصره۲: تابلوهای صنفی که تبلیغ برند داخل می‌شود شامل کل عوارض فوق می‌گردد.

تبصره۳: تابلوهای صنفی که معرف تبلیغ تجاری برند خارجی می‌شود، شامل ۱/۵ برابر عوارض فوق می‌گردد.

تابلوهای معاف از عوارض:

۱ـ تابلوهای ترافیکی ـ انتظامی، اطلاع رسانی و راهنمایی مسیر و تابلوهای راهنمایی شهری که از سوی نهادهای رسمی مرتبط نصب می‌شود.

۲ـ تابلوهای پزشکان، وکلای دادگستری، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق به تعداد یک عدد در ابعاد طول ۷۰ و عرض ۵۰ سانتیمتر مشروط به نصب در سر درب ورودی یا تابلو اشتراکی.

۳ـ تابلوهای معرف تاسیسات زیربنای شهری و اماکن مربوطه نظیر تاسیسات برق ـ گاز و مخابرات.

۴ـ تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها ـ نیروهای انتظامی و نظامی.

۵ ـ تابلوهای نام مجتمع‌های مسکونی به شرط عدم تبلیغ صنفی و نصب در سردرب. بدون قاب و چهارچوب.

۶ ـ تابلو ناشران، فروشندگان کتاب، نشریات، مطبوعات، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی، تشکلهای غیردولتی، خیریه ها، مراکز فرهنگی، مذهبی، آموزشی و مهد کودک حداکثر ۲ مترمربع به تعداد یک عدد و مشروط به عدم تبلیغ و منصوب بر سر درب.»

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهرهای کرج، گرگان، بندرعباس، همدان و سنندج خواسته شد نمایندگان خود را به جلسه معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان شوراهای اسلامی شهرهای کرج، همدان و سنندج تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۳۶۲ـ ۱۳۹۲/۲/۵۱ و ۷۱۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض از تابلوهای واحـدهای تجاری و اداری کـه مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان به موجب ماده۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، شورای اسلامی شهر بندرعباس در آیین‌نامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسبه عوارض آنها، شورای اسلامی شهر همدان در ماده ۷۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ و شورای اسلامی شهر سنندج در تصویب عوارض تابلوهای منصوب صنفی در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ در قسمتهایی که اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل را مقرر کرده‌اند به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان، بندرعباس، همدان و سنندج، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با قبول اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اخیرالذکر را از تاریخ تصویب ابطال کرد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

 

 

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.