اخبار اسکودا | 30 جولای، 2018

اولین جلسه هم اندیشی در امور آموزشی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) 7 مرداد برگزار شد.

 

 اولین جلسه هم اندیشی در امور آموزشی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با دعوت قبلی ساعت ۱۵:۱۰ روز یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷ با حضور جنابان آقایان ایرج گلدوزیان، ربیعا اسکینی، سیدمحمد هاشمی، ابراهیم بیگ زاده، منصور میرسعیدی، حسنعلی مؤذن زادگان، منصور رحمدل، بهرام بهرامی، محمدرضا کامیار، قاسم کمیلی، حسین عسکری راد، محمدتقی غفاری فردویی، غلامرضا کامیار، علیرضا میلانی فر، امیرمسعود مظاهری، مجتبی فرحبخش، سهیل طاهری، مفید کلانتریان، محمدجعفر نعناکار، وحید آگاه، ارژنگ چلبی، صادق سلیمی، رضا یزدی، پوریا عسکری، امیرفرهاد حنیف زادگان، سیامک پاکباز، بابک شید، محمدمهدی حاجیان، محمد شاه محمدی، محمدحسین ساکت، محمدرضا علیزاده ثابت، قاسم زمانی، سیدوحید ابوالمعالی الحسینی و خانمها آرامش شهبازی و مانوش منوچهری به دبیری جناب آقای تهمورث بشیریه دبیر کمیسیون آموزش اسکودا برگزار شد.

در این جلسه ابتدا جناب آقای تهمورث بشیریه به دلایل تشکیل این جلسه اشاره و از حضار خواستند تا ایده های خود را در قالب شکل و محتوای آموزشهای لازم برای وکلا و کارآموزان در سراسر کشور اعلام نمایند.

پس از ایشان جناب آقای هاشمی در سخنانی به اهمیت نهاد وکالت و نیز نقش مرحوم مصدق اشاره کردند. سپس جناب آقای اسکینی با انتقاد از تشکیل مراکز آموزشی اختصاصی توسط نهادها، به لزوم آموزشهای تئوریک با قرارداد با دانشگاهها اشاره و برای تعیین محورهای آموزشی، نظرسنجی از وکلا و کارآموزان را لازم دانستند. در ادامه جناب آقای بیگ زاده به زمینه های سنتی و نوین آموزش و نیز اهمیت زبان خارجی اشاره کرده و آمادگی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی را برای همکاری با اتحادیه اعلام نمودند.

بعد از ایشان جناب آقای میرسعیدی با انتقاد از شیوه بدون مشاوره و مدارای کانون در سابق، بر آموزش اخلاق حرفه ای تأکید کرده و آمادگی دانشگاه علامه طباطبایی برای همکاری با اتحادیه به ویژه در زمینه برگزاری دادگاههای مجازی را اعلام کردند.

سپس جناب آقای عسکری راد به تجارب کمیسیون کارآموزی کانون مرکز اشاره کرده و تخصصی شدن وکالت و تشکیل مؤسسات حقوقی مدرن توسط وکلا را حائز اهمیت شمردند و نسبت به تخلف بودن تبلیغ توسط وکلا انتقاد کردند. در ادامه جناب آقای زمانی با تأکید بر آموزش حقوق بشر و ارتباط با نهادهای بین المللی به لزوم تهیه کدهای رفتاری و بازنگری در مواد آزمون ورودی وکالت اشاره کردند.

سپس جناب آقای حاجیان در سخنانی رسالت اتحادیه را در قالب های شناسایی حوزه های ناشناخته که در تسخیر غیر وکلا و یا حتی غیرحقوقدانان است، دفع اتهام انحصارطلبی با تشکیل مؤسسات حقوقی استاندارد و آموزش حقوق شهروندی معرفی کردند. در ادامه جناب آقای بهرامی بر استفاده از ویدئوکنفرانس و مطالعاات موردی و توجه به تفاوت بین استانها و توجه ویژه به داوری با توجه به برنامه های توسعه تأکید کردند.

سپس جناب آقای آگاه با اشاره به برنامه های مفید دوره کارآموزی خودشان به جزئی کردن مسائل و پرداختن به موارد تخصصی که در دانشگاهها بدانها کمتر پرداخته می شود، تأکید نمودند. در ادامه جناب آقای رحمدل بر آموزش قوانین مهمی مثل قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی جدیدالتصویب و نیز مباحث مربوط به مواد مخدر اشاره داشتند. سپس جناب آقای غفاری فردویی به ضرورت پرداختن به اهداف قبل از برنامه ریزی اشاره داشتند و متعاقباً جناب آقای کمیلی با اشاره به ضعف آموزش در دانشگاهها، به ضرورت پرداختن به هم مباحث نظری و هم کاربردی با تکیه بر تجارب کمیسیون کارآموزی مرکز اشاره کردند. سپس جناب آقای شید به لزوم طراحی مکانیزمی برای برگزاری کلاسها با توجه به نقش اتحادیه تأکید کرده و بر تعاملی بودن آموزش و تدوین سیاست کلی برای کانونها اشاره نمودند.

سپس جناب آقای میلانی فر با اشاره به آموزشهای مستمر ضمن خدمت مدون و غیرمدون پزشکان و لزوم اخذ امتیاز آنها برای تمدید پروانه اشاره داشته و امکان اعمال چنین روشی برای وکلا را مطرح نمودند و ضمناً آموزش ضمن کار برای پیشکسوتان را به دلیل فاصله گرفتن از فضای آموزشی لازمتر دانستند. سپس جناب آقای محمدرضا کامیار تهیه توصیه نامه ای به منظور ارتقای علمی و مهارتهای شغلی را توسط اتحادیه برای کانونها لازم شمردند و با اشاره به مستندات قانونی آموزش به مواردی چون لزوم تأمین هزینه، ارائه گواهینامه و سازمان اداری مناسب و … تأکید کردند. سپس جناب آقای ابوالمعالی با اشاره به حرکت از سمت مسائل سنتی به فضای سایبر به مسأله مهندسی داده ها و داده کاوی اشاره کردند.

پس از ایشان سرکار خانم شهبازی به ضعف دانشگاه هم در تئوری سازی و هم در ارتباط با اشتغال و صنعت اشاره نموده و فلسفه حقوق و حقوق تکنولوژی های نوین را به عنوان دو محور دارای اولویت آموزشی نام بردند. سپس جناب آقای فرحبخش با اشاره به ضرورت پرداختن به مباحث بنیادین، ضروت آموزش نحوه مدیریت پرونده و تعامل با قضات و نیز آموزش عمومی شهروندان را یادآور شدند. در ادامه جناب آقای چلبی با اشاره به اساسنامه کانون وکلای میشیگان آمریکا به ارسال مطالب و مباحث کانون برای وکلا به جهت ایجاد همدلی بین وکلا و اعضای هیأتهای مدیره اشاره داشتند.

سپس جناب آقای طاهری ایجاد معاونتی تحت عنوان معاونت علمی و آموزشی را در اتحادیه لازم شمرده و به روشهای پرهیز از موازی کاری و نیز هم افزایی اشاره داشتند و سپس آموزش قانون نویسی و ایجاد مرکز پژوهشها در اتحادیه را ضروری دانسته و موضع گیری در مسایلی مانند تحریمها و جنایات جنگی را از وظایف اتحادیه برشمردند و با پیشنهاد تشکیل کارگروه تشکیل تکنیکهای کاربردی اصحاب دعوا در دادرسی ها صحبت خود را به پایان بردند.

پس از ایشان جناب آقای ساکت با اشاره به شکاف بین قضات و وکلا از نظر اخلاقی و رفتاری و سازمانی لزوم برگزاری همایشی تحت عنوان «همنامی و همگامی: پاسداران دادگری» را یادآور شدند و خواستند تا در مقابله با حمله ها به وکلا و نهاد وکالت فیلمهایی ساخته شود. ایشان همچنین آموزش زبانهای انگلیسی و عربی را به دلیل جهانی بودن و منطقه ای بودن لازم دانستند.

در ادامه سرکار خانم منوچهری با پرسش از رویکرد اتحادیه به لزوم تفکیک آموزش وکلا از کارآموزان اشاره نمودند و بازآموزی و پرداختن به مبانی را مهم ارزیابی کردند و ضمناً پرداختن به مسائل پولساز را در حوزه وظایف کمیسیون رفاه دانستند. در ادامه جناب آقای غلامرضا کامیار در سخنانی ضمن مهم دانستن پرداختن به مباحث حقوق شهرسازی، آمایش و ساختمان اشاره داشتند که بار دانشکده های حقوق به کانون منتقل شده است. ضمناً ایشان تشکیل مدارس وکالت و سردفتری را به تأسی از فرانسه ضروری شمردند.

بعد از ایشان جناب آقای یزدی به آموزش بعد از اخذ پروانه برای گرفتن امتیازات تأکید نموده و با توجه به امکانات جدید آن را از طریق مطالعه فایل های پی دی اف و یا دیدن ویدئو توسط وکلا امکان پذیر دانستند. همچنین ایشان ضمن تأکید بر آموزش تعاملی، معتقد بودند که وکلایی باید هدف آموزش اولیه قرار گیرند که خود بتوانند مطالب آموخته شده را به دیگران منتقل نمایند. سپس جناب آقای گلدوزیان در سخنانی به مسأله معیشت وکلای جوان و تجارب بین المللی در این زمینه اشاره فرمودند و در پایان به ضرورت حاکمیت قانون تأکید کردند.

پس از صحبت حضار جناب آقای بشیریه با اشاره به اینکه اتحادیه برای اولین بار در محل خود پذیرای این تعداد از استادان برجسته و صاحب نام دانشگاهی است، به ملاکهای دعوت از حضار اشاره نموده و با تشکر از حضار از ایشان خواستند تا نکات تکمیلی را برای درنظرداشتن در ادامه راه به اتحادیه ارسال نمایند.

(منبع: وب سایت اسکودا)

 

 

«روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گلستان»


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.