اخبار کانون | 08 نوامبر، 2016

در پی درخواست هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان، شعبه دوّم دادگاه انتظامی کانون متبوع به موجب دادنامه شماره 16-95 مورخ 2/8/1395 اقدام به صدور قرار تعلیق موقت از شغل وکالت نسبت به یکی از وکلای پایه یک دادگستری عضو این کانون کرده است.

اخبار کانون | 27 سپتامبر، 2015

در پی تقاضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گلستان به موجب دادنامه شماره 7ـ3/6/1394 صادره از شعبه اوّل دادگاه انتظامی کانون وکلای گلستان، یکی از وکلای دادگستری عضو این کانون به علت تخلف انتظامی دائر بر رفتار خلاف شأن وکالت و… به طور موقت از اشتغال به حرفه وکالت معلق گردید.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.