عمومی | 10 دسامبر، 2015

وضعیت قوانین و جرم محوری رویکرد قضایی فعلی کشور نامطلوب است و جرم و تخلف، دو مقوله متفاوت هستند و این امر نیاز به بازبینی دارد. در کشور ما تعداد عناوین مجرمانه بیش از1800 مورد می باشد و این درحالی است که در کشورهای اروپایی مانند فرانسه نیز تنها 300 عنوان مجرمانه در قوانین جزایی […]

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.