عمومی | 07 دسامبر، 2015

حق برخورداری از دادرسی عادلانه در تمام شقوق این حق مانند حق دفاع، برگزاری دادگاه علنی، امکان تجدید نظرخواهی مطلق است و هیچ دولتی حق ندارد با توجیه شرایطی از قبیل نا ایمن بودن و تروریستی بر این حق قید و محدوده وارد کند.

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به کانون وکلای دادگستری گلستان می‌باشد.